Delen in kleine stapjes


De dag goed beginnen (Psalm 3)

Een groet maakt verbinding (Ef. 4:32a)

Liefde naar elkaar (1 Kor. 13:13)

En bidden voor de ander (Jac. 5:16)

Niet Ik op de eerste plaats (Luc. 22:26)

 

Herstel, je kunt het niet alleen (Gen. 28:15)

Elkaar helpen (Luc. 10:25-37)

Luisteren naar de ander (Jac. 1:19)

Piekeren, doe het niet (Mat. 6:24-34)

Tot slot. Leg de dag in de handen van de HEER die over ons waakt (Psalm 4)