Gebed


God zegen ons met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
en oppervlakkige relaties.
Zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
God zegen ons met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen.
Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
God, zegen ons met tranen
te plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog.
Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
Om pijn in vreugde te veranderen.
En God, zegen ons met voldoende dwaasheid
om te geloven dat we een verschil kunnen 
maken in deze wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
Maar wat mogelijk is in Christus Jezus, door Zijn Geest.

 

Amen.


Het goede leven volgens Jezus

Bijbelgedeelte: Mattheüs 6:25-34

Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan de vogels. (Mattheüs 6:26)

Kijk naar de vogels
Wat is het mooi om in de lente de natuur te zien openbloeien! Zie je de knoppen in de bomen? Geniet je van de lentekleuren? Hoor je de vogels? En kijk je ook naar ze? Jezus nodigt je uit: 'Kijk eens naar de vogels in de lucht'. Die vogels leven gewoon. Ze vliegen en fluiten. Ze zoeken eten voor het moment. Ze maken zich geen zorgen. Want de Vader in de hemel zorgt voor alle vogels. En als we dat zien, echt zien, kunnen we ook tot ons door laten dringen dat diezelfde Vader ook voor ons zorgt. Want wij, mensen, kinderen van God, zijn voor hem nog belangrijker dan de vogels!

Gebed: Heer Jezus, dank u dat u mijn ogen opent voor de vogels in de lucht. Leer me kijken en leer me om te vertrouwen op de zorg van onze Vader. Amen.

Vraag: Welke vogels ga jij vandaag zien?